O rasie/About breed

PARSON RUSSELL TERRIER

Rasa Parson Russell Terrier jest dość młodą rasą, która została stworzona do pomocy myśliwym, ale również funkcjonuje z powodzeniem jako pies rodzinny. Jest to zdrowa rasa, nie wymagająca specjalnych zabiegów wystawowych o wygodnej wielkości. Przy kształtowaniu rasy brano najpierw pod uwagę cechy charakteru, a dopiero później wygląd zewnętrzny, dlatego rasa ta nie jest jeszcze wyrównana w typie, ale pod względem usposobienia wyjątkowa. Parson to pies piekielnie inteligentny, odważny mimo niewielkiego wzrostu, zawsze w ruchu, ogromnie ciekawski, dobra anatomia i odporna sierść czynią z rasy niezrównanego towarzysza spacerów, jeźdźca lub rowerzysty. Jest to pies z figlem w oku, który doskonale dogada się z dziećmi (oczywiście pod kontrolą rodziców). Wybrałam tę rasę ze względu na błyskotliwy charakter, dużą zdrowotność i wielką inteligencję.
Parson Russell Terrier is a young breed that was bred to hunt, still they make for great family dogs. Parsons are healthy dogs of small size that do not require any special exhibition treatment. During breeding firstly temperament was considered and later on appearance, and that is why this race is quite exceptional in respect of temperament with some room for its type. Parsons are very intelligent, rather courageous in spite of its height, known as agile, earthdog, always ready for outdoor exercise and with resistant coat. It is simply the best companion for walks, horse riders and cyclists. They like to play and are good companions for children (under supervision of adults). I selected this breed due to its special temperament and exceptional intelligence and agility.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Zawartość niniejszej witryny jest własnością hodowli PSIE SZELMY FCI i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów, zdjęć i danych jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą właściciela witryny.